O firmě AMS - intes, s.r.o.

Firma byla založena 1.6.1997 a zabývá se výrobou ozubených kol a zajištění servisních, údržbářských a opráverenských prací pro budoucí objednatele, (práce spočívají v údržbě a opravách strojů a zařízení včetně zařízení charakteru technologií staveb).

Jsme držiteli certifikátu CZ ISO 9001:2000 a CZ ISO 14001:2005

Ve firmě je zaměstnáno 7 pracovníků, kteří jsou vyučeni v jednotlivých oborech.

Všichni pracovníci mají příslušna oprávnění a zkoušky k jednotlivým profesím dle platných vyhlášek a norem a zúčastňují se pravidelně předepsaných zkoušek a školení v patřičném rozsahu.